Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimine katılım şartları:

 1. TSSF – CMAS iki yıldız dalıcı brövesi sahibi olmak ve üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması (eş değer bröveye sahip olmak)
 2. Dalış kayıt defterinde 2 yıldız eğitim dalışları hariç en az 50 kayıtlı dalışı olması
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 4. Talimatta belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı teorik konuları:

 1. 3T1 Küçük Tekne Kullanımı
 2. 3T2 Navigasyon
 3. 3T3 Sualtı Arama, Kurtarma
 4. 3T4 Kompresör Kullanımı
 5. 3T5 Problem Yönetimi
 6. 3T6 Grup Dalış Organizasyonu
 7. 3T7 Fizik, Fizyoloji Genel Tekrarı
 8. 3T8 Dalış Malzemeleri Genel Tekrarı

Üç Yıldız Dalıcılar;

 • Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır.
 • Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.
 • Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir.
 • Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir.
 • Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.
 • En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir.
 • Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.